مطالعه تاثیر محیط‌های شور بر عمر لوله‌های گالوانیزه و روش های پیشگیری از آن
مطالعه تاثیر محیط‌های شور بر عمر لوله‌های گالوانیزه و روش های پیشگیری از آن

مطالعه تاثیر محیط‌های شور بر عمر لوله‌های گالوانیزه و روش های پیشگیری از آن، لوله‌های گالوانیزه، یکی از نوعی لوله‌های فولادی هستند که با روش گالوانیزه کردن و پوشش‌دهی با روی به دست می‌آیند. پوشش روی بر روی سطح لوله‌های گالوانیزه به‌عنوان یک لایه محافظ برای لوله‌ها عمل می‌کند و از زنگ زدگی و خوردگی آن‌ها جلوگیری می‌کند. با این حال، محیط‌های شور ممکن است تاثیرات بسیاری روی عمر لوله‌های گالوانیزه داشته باشند. در این مقاله به مطالعه تاثیر محیط‌های شور بر عمر لوله‌های گالوانیزه پرداخته‌ایم.

تاثیر محیط‌های شور بر عمر لوله‌های گالوانیزه

زمانی که لوله‌های گالوانیزه در محیط‌های شور قرار می‌گیرند، پوشش روی آن‌ها ممکن است تحت تاثیر شوری قرار بگیرد که باعث کاهش زندگی مفید آن‌ها می‌شود. شوری می‌تواند از طریق آب در محیط پخش شود یا با هوا به صورت محلول در آن قرار بگیرد. دو عامل اصلی که می‌توانند تاثیر شوری را بر روی پوشش روی داشته باشند عبارتند از:

1. نیمه‌های شور: نیمه‌های شور باعث کاهش pH محیط شده و با ایجاد شرایط اسیدی، می‌توانند پوشش روی را آسیب برسانند. در واقع، اسیدی شدن محیط می‌تواند باعث ایجاد ترک‌ها و خوردگی در پوشش روی شود.

2. جذب شور: با توجه به این که آب شور معمولاً حاوی یون‌های کلرید، سولفات و بی‌کربنات است، این یون‌ها می‌توانند به سطح پوشش روی لوله جذب شوند و از طریق واکنش‌های شیمیایی باعث تخریب پوشش شوند.

تاثیرات شوری بر روی لوله‌های گالوانیزه ممکن است از جمله موارد زیر باشند:

1. کاهش زندگی مفید لوله: تاثیرات شوری بر روی پوشش روی لوله می‌تواند باعث کاهش زندگی مفید آن شود. در واقع، پوشش روی ممکن است در محیط‌های شور کم‌تری مقاومت خود را نشان دهد.

2. خوردگی لوله: اگر پوشش روی لوله تحت تاثیرشوری قرار بگیرد، ممکن است با خوردگی روبرو شود. خوردگی لوله‌ها ممکن است باعث کاهش ضخامت آن‌ها شود و در نتیجه مقاومت لوله در برابر فشار و حرارت کاهش یابد. به علاوه، خوردگی ممکن است باعث ایجاد ترک‌ها در سطح لوله شود که باعث نفوذ آب و هوا به داخل لوله شده و باعث کاهش زندگی مفید آن شود.

3. کاهش کارایی لوله: در صورتی که پوشش روی لوله تحت تاثیر شوری قرار بگیرد، می‌تواند باعث کاهش کارایی لوله شود. این امر ممکن است به دلیل کاهش ضخامت پوشش روی یا خوردگی سطح لوله باشد که باعث افت فشار و جریان در داخل لوله می‌شود. در نتیجه، کارایی سیستم‌هایی که از لوله گالوانیزه استفاده می‌کنند، ممکن است کاهش یابد.

4. هزینه‌های تعمیر و نگهداری: تاثیرات شوری بر روی لوله‌های گالوانیزه باعث افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که لوله‌ها خوردگی کرده باشند، باید تعویض شوند و این کار باعث افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود.

روش‌های پیشگیری از تاثیرات شوری بر روی لوله‌های گالوانیزه

برای جلوگیری از تاثیر شوری بر روی لوله‌های گالوانیزه، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

1. انتخاب محیط‌های مناسب: انتخاب محیط‌هایی که شوری کمتری دارند، می‌تواند باعث کاهش تاثیرات شوری بر روی لوله‌های گالوانیزه شود.

2. استفاده از پوشش‌های مقاوم به شوری: استفاده از پوشش‌هایی که مقاوم به شوری هستند، می‌تواند باعث افزایش عمر مفید لوله‌ها شود.

3. استفاده از آب شیرین: استفاده از آب شیرین به جای آب شور، می‌تواند باعث کاهش تاثیرات شوری بر روی لوله‌ها شود.

4. نظافت دوره‌ای: دوره‌ای نظافت سطح لوله‌ها می‌تواند باعث کاهش تجمع شوری و جلوگیری از خوردگی و تخریب پوشش روی شود.